RZ G 系列

RZ G 单簧管以良好的音准为特征,优良的音色统一性,是RZ的第一款专业型乐器, 2年保修期。 

特征

原色乌木,皮垫,可调节的指托,四横向键轴,镀银按键,碳纤维圈 ,两个二节 。

RZ-CL5400

RZ-CL5400

Bb, 440/442Hz, 17 键, 6 键圈
RZ-CL5401

RZ-CL5401

Bb, 440/442Hz, 18 键, 6 键圈
RZ-CL5500

RZ-CL5500

A, 440/442Hz, 17 键, 6 键圈
RZ-CL5501

RZ-CL5501

A, 440/442Hz, 18 键, 6 键圈
向上