RZ 波西米亚系列

波西米亚系列单簧管以其圆润的音色为特征,音色统一,发音轻松,反应灵敏,3年保修期。

特征

原色乌木,皮垫,可调节的指托, 四横向键轴,镀银按键,碳纤维圈 ,两个二节。

RZ-CL6400

RZ-CL6400

Bb, 440/442Hz, 17键, 6 键圈
RZ-CL6401

RZ-CL6401

Bb, 440/442Hz, 18键, 6 键圈
RZ-CL6500

RZ-CL6500

A, 440/442Hz, 17键, 6 键圈
RZ-CL6501

RZ-CL6501

A, 440/442Hz, 18键, 6 键圈
向上